Elektronická vývěska místních organizací KDU-ČSL

Místní organizace - Praha 20 - Horní Počernice

Vývěska

USNESENÍ OK KDU-ČSL V PRAZE 14

Usnesení obvodní konference KDU-ČSL Praha 14 ze dne 13. 9. 2011

Obvodní konference KDU-ČSL v Praze 14:


1)    zvolila Ing.Milana Heriana předsedou obvodního výboru KDU-ČSL Praha 14,

2)    zvolila Mgr.Pavlínu Stankayovou a Mgr.Tomáše Václava Františka Jirsáka místopředsedy obvodního výboru KDU-ČSL Praha 14,

3)    zvolila Ing.Petra Adamce, Ing.Petra Sýkoru, PhDr.Hanu Urbanovou, Jana Trutnovského, Mgr.Janu Jochovou Trlicovou a Martina Kouklíka členy obvodního výboru KDU-ČSL Praha 14,

4)    zvolila Mgr.Dagmar Kovaříkovou předsedkyní revizní komise KDU-ČL Praha 14.

Jsme vděční za dlouhodobou službu pana RNDr.Tomáše Jirsáka i za dlouholetou obětavou práci všech členů starších věkem a vnímáme jejich věrnou a  obětavou práci jako příklad k následování.

Podporujeme postup pražského městského výboru (PMV) ve věci ochrany památkově chráněného domu na Václavském náměstí.

Podporujeme postup PMV ve věci rušení fakultních nemocnic.

Podporujeme postup PMV ve věci zrušení SPŠ Betlémská a vyjadřujeme nesouhlas s jejím rušením.

Přidáno: 14.09.2011

Vývěska

USNESENÍ OV KDU-ČSL V PRAZE 14

U S N E S E N Í

Obvodního výboru KDU-ČSL v Praze 14

ze dne 8. 9. 2011

Obvodní výbor KDU-ČSL v Praze 14:

 

1) bere na vědomí rezignaci předsedy OV KDU-ČSL Praha 14 Ing. Milana Heriana na tuto funkci ke dni konání mimořádné volební obvodní konference,

 

2) bere na vědomí rezignaci členů OV KDU-ČSL Praha 14 – jmenovitě Mgr. Pavlíny Stankayové, Mgr. Jany Jochové – Trlicové a Ing. Heleny Šubrtové – na svoji funkci ke dni konání mimořádné volební obvodní konference,

3) bere na vědomí písemnou rezignaci člena OV KDU-ČSL Praha 14 Jana Trutnovského na tuto funkci ke dni konání mimořádné volební obvodní konference.

 

Mimořádná volební obvodní konference byla OV KDU-ČSL Praha 14 svolána usnesením ze dne 22. 6. 2011 na úterý 13. 9. 2011 od 18:00 do prostor KC Motýlek v Praze 14.

Přidáno: 09.09.2011

Vývěska

USNESENÍ OV KDU-ČSL V PRAZE 14

U S N E S E N Í

Obvodního výboru KDU-ČSL v Praze 14

ze dne 22. 6. 2011

Obvodní výbor KDU-ČSL v Praze 14:

 

1) pověřuje současného místopředsedu OV Ing. Milana Heriana vykonáváním funkce předsedy OV KDU-ČSL Praha 14 do termínu konání mimořádné volební obvodní konference.

 

2) svolává mimořádnou volební obvodní konferenci na úterý 13. 9. 2011 od 18:00 do prostor KC Motýlek v Praze 14.

 

3) bere na vědomí Zápis z 8.schůze PMV ze dne 15.6.2011.

 

4) ukládá členům OV, aby se podrobně seznámili s návrhem změny stanov, který se týká názvu strany.

 

5) nedoporučuje navrhovat na senátorské kandidáty mediálně známé osobnosti bez předchozí politické angažovanosti (např. umělce, sportovce atp.).

 

6) požaduje oživit otázku vnitrostranického vzdělávání a tím i možnost zajištění vhodných volebních kandidátů z řad členů KDU-ČSL.

Ing. Milan Herian

pověřený předseda OV KDU-ČSL Praha 14

Přidáno: 29.06.2011